Sezon 2019 i 2020 – podsumowanie

Rok 2019

Borówkowy sezon 2019 dobiegł końca. W skrócie spróbuję go podsumować z punktu widzenia opłacalności produkcji borówek i poszczególnych odmian.

Odmiany wczesne.

Chanticleer – jest jedną z najwcześniejszych odmian. Owoce w tym roku o średniej wielkości, jędrne, lekko kwaskowate o przyjemnym aromacie zaczęły dojrzewać  pod koniec czerwca. Ilość owoców na krzewie przeciętna. Ceny w moim regionie kształtowały się na poziomie 18-23 zł za kilogram(giełda, skupy). W detalu – 28 zł na początku owocowania. Wartość ekonomiczna odmiany średnia.

Earliblue – dojrzewa podobnie jak chanticleer.
Z pierwszych zbiorów były duże owoce, te zbierane później mają średnią wielkość do małych.  Odmiana plenna. Ceny jak wyżej. Wartość ekonomiczna odmiany bardzo duża.

Duke –owoce zaczęły dojrzewać pod koniec pierwszego tygodnia lipca.  Pierwsze owoce duże, a potem coraz mniejsze. Odmiana dosyć plenna. Ceny 14-20 zł za kilogram. Wartość ekonomiczna odmiany duża.

Spartan – zaczęła owocować w  połowie lipca. Owoce bardzo duże. Plenność wysoka. Ceny kształtowały się 10-15 zł za kilogram. Wartość ekonomiczna odmiany duża.

Bluejay – dojrzała w trzecim i czwartym tygodniu lipca. Bardzo plenna, owoce dochodziły jednocześnie. wielkość duża i średnia.  Ceny – 9-15 zł za kilogram. Wartość ekonomiczna odmiany średnia.

Patriot – dojrzewanie zaczęła pod koniec lipca. Owoców na krzewach było bardzo dużo i były ładne. Nie drobniały. Ceny 9-15 zł za kilogram. Wartość ekonomiczna odmiany duża.

Z odmian wczesnych w tym roku najbardziej opłacalna była earliblue. 

Odmiany średnie

Toro – dojrzewanie rozpoczęła w drugim tygodniu sierpnia. Owoce bardzo duże bez tendencji do zmniejszania. Bardzo plenna. Ceny 8-15 zł za kilogram. Wartość ekonomiczna odmiany duża.

Bluecrop – podstawowa odmiana na plantacjach. Owocowanie zaczęła na przełomie lipca i sierpnia. Owoce duże. Odmiana bardzo plenna. Ceny 8-15 zł za kilogram. Wartość ekonomiczna odmiany bardzo duża.

Sierra – owocowanie zaczęła pod koniec lipca. Owoców na krzewach bardzo dużo. Początkowo duże a później stopniowo drobnieją. Ceny 9-15 zł za kilogram. Wartość ekonomiczna odmiany średnia.

Chandler – owocowanie zaczęła pod koniec lipca. Owoców na krzewach bardzo dużo. Owoce przez cały czas bardzo duże. Owocowała dosyć długo. Ceny 9-15 zł za kilogram. Wartość ekonomiczna odmiany bardzo duża.

Z odmian średnich w tym roku najbardziej opłacalna był bluecrop. 

Odmiany późne

Nelson – zaczął owocować w sierpniu. Owoce duże ale niezbyt wiele. Ceny 12-16 zł za kilogram. Wartość ekonomiczna odmiany średnia.

Darrow – owocowanie zaczął w drugim tygodniu sierpnia. Owoce bardzo duże ale plenność niezbyt duża. Ceny 12-16 zł za kilogram. Wartość ekonomiczna odmiany średnia.

Eliot – owoce zaczęły dojrzewać pod koniec sierpnia. Są duże ale niestety u mnie w tym roku było ich bardzo niewiele. Ceny 12-18 zł za kilogram. Wartość ekonomiczna odmiany średnia. 

Z odmian późnych najbardziej opłacalny był nelson.

Sezon 2020 – podsumowanie

Rok 2020 był dla moich borówek bardzo nieudany. Wszystkie odmiany wczesne i późne wymarzły. Eliot, nelson i chandler – całkowicie. Earliblue i duke straciły ponad 70 % owoców. Najbardziej niezawodny okazał się bluecrop. Tylko z tej odmiany zrywałem owoce. Finansowo rok 2020 mocno na minusie. Borówka nie jest wcale taka opłacalna.