Założenie plantacji

Co potrzebujemy, żeby założyć plantację 1 ha …

Krzewy  – około 2500 szt.

Torf – 96 m3

Trociny – 180 m3(sadzenie i ściółkowanie)

Linie kroplujące – 6500 m

Studnia głębinowa

Osprzęt do nawodnienia (wodomierz, dozownik, złączki, rury itp.)

Ogrodzenie – siatka leśna – 900 m, słupki – 450 szt.      

… i inne …